אני רוצה שתחזרו אלי עם פרטים נוספים על החוגים  

השיטה